חתונה אזרחית

כל המדינות הדמוקרטיות בעולם, למעט ישראל, המדינה מחזיקה פנקס רישום אזרחי בו נרשמים בני זוג כנשואים, ומתוקף כך יש להם מעמד מול הרשויות בענייני מיסים, ביטוח לאומי, משכנתאות, הטבות רפואיות ואחרות וכו'.
הזוגות שמגיעים אליי נחלקים לשתי קבוצות:
בטקס הנישואים היהודי המסורתי ישנו קטע חשוב שנקרא "שבע ברכות". אלו הן שבע ברכות שאומרים תחת החופה, ולאחר מכן בשבעת ימי המשתה שלאחר החתונה. הברכה הראשונה היא פשוטה, אפילו בנאלית: זו הברכה על היין. "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן". זו בעצם ברכה שנאמרת בכל פעם שעומדים לשתות כוס יין.
במדינת ישראל שבה טקס הנישואים המקובל הוא הדתי-רבני, חתונה אזרחית היא בעצם שם אחר לנישואים אלטרנטיביים, כלומר לעריכת טקס אישי, שאותו הזוג יוצר כרצונו. היא אינה מתנהלת לפי טקס ידוע מראש, שאת חלק ממילותיו אנחנו לא תמיד מבינים. הרבה מאוד טקסים אישיים נשענים על המסורת, משלבים אלמנטים מן הטקס הדתי אך כמובן נותנים לו משמעות אישית.
מציג עמוד 1 מתוך 1
אילה שני
התקשרו עכשיו ובנו את הטקס שלכם
050-2435000שם:
מייל:
טלפון:
תוכן: